...

Radca Prawny

Paweł Zalewski

Magister prawa, ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy Radcy Prawnego.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach radców prawnych i adwokatów oraz urzędach obsługujących organy administracji rządowej.

Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, pozasądowym rozwiązywaniu sporów oraz doradztwie z zakresu prawa handlowego oraz szeroko rozumianego prawa przedsiębiorców.

Chętnie pomoże Państwu w tworzeniu i opiniowaniu umów, negocjacjach z kontrahentami jak również dochodzeniu zaległych należności. Ponadto świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy. Prywatnie z żoną Dominiką tworzą zgrane prawnicze małżeństwo.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.