...

Oferta

PEŁNA I UPROSZCZONA
KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie:

  • podatkowej księgi
  • księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt

Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Monitorowanie poprawności prowadzenia dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym. 

Sporządzanie deklaracji podatkowych: 

  • PIT
  • VAT

Elektroniczna wysyła deklaracji do Urzędów Skarbowych. 

KADRY
I PŁACE

Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników pracujących w firmie. 

Sporządzanie miesięcznych raportów ZUS dla pracowników i płatników składek. 

  • Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń z Urzędem Skarbowym. 
  • Elektroniczna wysyłka deklaracji do urzędów skarbowych i ZUS

Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników.

Wystawianie zaświadczeń o dochodach.

POZOSTAŁE
USŁUGI

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej. 

Wyprowadzania zaległości księgowych

Obsługujemy nie tylko firmy ale również osoby prywatne. Oferujemy roczne rozliczenia PIT na podstawie dostarczonych dokumentów i wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną. 

Wypełnimy i złożymy w Urzędzie Skarbowym deklarację od czynności cywilnoprawnych PCC-3 

Możliwy jest odbiór dokumentów księgowych w siedzibie klienta

Zapraszamy na konsultacje klientów indywidualnych i biznesowych. Możliwe spotkanie w siedzibie firmy klienta.

OSBŁUGA
PRZETARGÓW

Analiza dokumentów przetargowych pod kątem formalnym wraz z kompletowaniem dokumentacji

Załączenie oferty wraz z dokumentacją, na platformie zakupowej zamawiającego, składanie zapytań do zapytującego.

W imieniu oferenta bieżemy udział w aukcjach elektronicznych.

Badanie rynku i pozyskanie najlepszej oferty dla zamawiającego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.