...

Kadry i płace – obsługa dla firm

Pierwszym symptomem rozwoju Twojej firmy jest konieczność zatrudnienia pracowników. To normalne, w końcu nie da się dźwignąć wszystkiego samodzielnie. Co to oznacza? Najkrócej mówiąc, będzie się trzeba zwrócić o pomoc do fachowca znającego prawo pracy, zasady naliczania składek oraz metody sporządzania dokumentacji pracowniczej. Owszem, przy dwóch lub trzech osobach zatrudnionych w firmie, można pokusić się o samodzielną obsługę kadrową, jednak przy większej liczbie personelu trud może okazać się zbyt wielki.

Kadry i płace, na czym polega obsługa?

Na początek warto obalić pewien mit funkcjonujący w społeczeństwie. Kadry i płace są odrębną i samodzielną dziedziną i poleganie wyłącznie na księgowej jest ogromnym uproszczeniem. Działy rachunkowe obsługują operacje gospodarcze, dział kadrowy zajmuje się wszystkim, co związane jest z pracownikami. Dopiero na podstawie pracy skutecznego kadrowca, księgowa jest w stanie wprowadzić do ksiąg stosowne zapisy, jak np. listy płac, składki ZUS, wypłaty ekwiwalentów itp.
Księgowa Biura Hando pracuje na dokumentami klienta, któremu prowadzi kadry i płace

Zatem należy przyjąć, iż na głowie specjalistów od kadr i płac jest:

 • Prowadzenie ewidencji danych osobowych pracowników;
 • Sporządzanie list płac;
 • Rozliczanie urlopów;
 • Kontrola terminowości badań lekarskich pracowników;
 • Prowadzenie i aktualizacja teczek osobowych pracowników;
 • Dbałość o dokumentację pracowniczą, w tym: sporządzanie dokumentów kadrowych dotyczących zatrudnionych i zwolnionych pracowników, umowy o pracę, wypowiedzenia umów o pracę, porozumienia, świadectwa pracy;
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło, zlecenie);
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 • Przygotowywanie wymaganych deklaracji i dokumentów do ZUS, US, GUS, PFRON;
 • Przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla pracowników;
 • Obsługę kontroli ZUS, PIP, US w zakresie PDOF i innych uprawnionych podmiotów.

Jest tego naprawdę sporo. Oczywiście zakres pracy dotyczy wymogów w danym przedsiębiorstwie. W każdym razie, przy większej liczbie pracowników jedna osoba może sobie nie poradzić. Powstaje więc konieczność tworzenia kolejnych stanowisk, a to w nieuchronny sposób wiąże się z ogromnymi kosztami.
Czy jest jakieś inne wyjście?

Kadry i płace – outsourcing

Tak, i to dosyć skuteczne. Miast rozbudowywać komórki kadrowe w firmie, można powierzyć obsługę pracowniczą firmie zewnętrznej. Jest to popularna i coraz szerzej stosowana forma w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
Kosztem takiej obsługi jest stała, miesięczna opłata, która w całości stanowi koszt uzyskania przychodu. Wypada wspomnieć, że jest ona zawsze niższa, aniżeli koszty zatrudnienia specjalistów.
Przedsiębiorca nie wiąże się na płaszczyźnie prawnej z usługodawcą, nie odpowiada za zwolnienia, urlopy, chorobowe i inne kwestie prawne.
Nie musisz także planować rozbudowy zakładu, by pomieścić dokumentację i dodatkowy personel. Nie musisz nic. No, poza sumiennym regulowaniem opłat za usługę. Można?

Dlaczego biuro rachunkowe?

To proste. Biuro zajmujące się Twoimi podatkami z pewnością dysponuje też fachowcami od kadr i płac. To duże ułatwienie. Listy płac trafiają bezpośrednio do księgowej, by znaleźć swój wyraz w poprawnie prowadzonych księgach. Konsolidacja usług zapobiega krążeniu dokumentów, tym samym nie istnieje ryzyko ich utraty. Biuro rachunkowe z pewnością posiada odpowiednie zaplecze informatyczne. Większość programów rachunkowych jest rozbudowana o moduły kadrowo-płacowe. To biuro płaci za program, ono też ponosi koszty obsługi serwisowej. Czy to mało? Wystarczy przejrzeć dane dotyczące wysokości poszczególnych składek i pomnożyć to przez liczbę pracowników, by zdać sobie sprawę z ogromu pracy, którą trzeba włożyć w obliczenie tego wszystkiego. A to dopiero cząstka obowiązków wynikających z obsługi kadr i płac w Twojej firmie.

Obsługa Spraw Pracowniczych - Możesz nam zaufać!

Zadzwoń - Lędziny tel. 516-073-933Zadzwoń - Tychy tel. 516-450-747
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.