...

Założenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza dla jednych jawi się jako swoiste eldorado, kraina miodem i mlekiem płynąca, przysparzająca codziennie kilka dodatkowych zer na koncie. Inni widzą w niej możliwość samorealizacji, bez presji upierdliwego szefa. Jest też grupa, która została niejako zmuszona do podjęcia funkcji przedsiębiorcy, czy to na skutek konieczności samozatrudnienia, czy też braku atrakcyjnych ofert pracy w interesującej dziedzinie. Bez względu na motywację, powstaje pytanie, jak w sposób prosty i bezbolesny założyć działalność gospodarczą? Podpowiadamy.

A może przez internet?

Księgowa Biura Hando pracuje na komputerze i zakłada działalność gospodarczą klientowi

O! W końcu mamy XXI wiek! Koniec z wystawaniem po urzędach, przynajmniej na początku. Zaczynamy od wypełnienia formularza CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Można to uczynić za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl. 

Przy okazji warto pomyśleć o profilu zaufanym. Jest to opcja niezwykle upraszczająca życie przedsiębiorcy, choćby poprzez składanie podpisów na dokumentach online.

Pierwsze schody mogą się zacząć przy opisie rodzaju przyszłej działalności. Do tego celu została powołana Polska Klasyfikacja Działalności, w której zawarte są wszelkie czynności możliwe do wykonywania przez firmę.

Rzecz w tym, że — jak uczy doświadczenie — wiele osób albo nie potrafi odnaleźć własnego profilu w gęstwinie numerków, albo nie wie do końca, czym konkretnie będzie się zajmować. Wiadomo, marzenia to jedno, życie to całkiem inna sprawa.

Dlatego warto podjąć wyzwanie rozwojowo. Co to znaczy? Przepisy pozwalają na wpisanie dziesięciu numerów. Nie ograniczamy się. Kto wie, może poza malarstwem zajmiemy się też przewozem osób?

Jest jeszcze jedna kwestia, która może mieć decydujące znaczenie w kontekście przyszłych sukcesów na niwie gospodarczej. Właśnie z powodu swojej ważności decyzję tę warto podjąć przy wsparciu merytorycznym profesjonalnego biura rachunkowego

Wybór formy opodatkowania

Każdy, kto choć trochę interesuje się życiem społecznym i politycznym, słyszał zapewne o eksperymentach budżetowych wykonywanych przez miłościwie nam panującą klasę rządzącą.

Rzecz w tym, że owe zabiegi pojawiają się i znikają w tajemniczych okolicznościach, przy czym podatników obowiązuje stałość i odpowiedzialność, podczas kiedy druga strona ma pełen komfort swobody.

Skąd podatnik ma wiedzieć, jaka forma opodatkowania nie wyjdzie mu bokiem? I jaki wybór mają osoby fizyczne?

 • Ryczałt ewidencjonowany;
 • Zasady ogólne;
 • Podatek liniowy.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na odprowadzaniu do Urzędu Skarbowego określonej części przychodów. Zaletą jest prostota samej ewidencji, w rejestrze pojawiają się jedynie kwoty otrzymane od klientów, a do US trafia odsetek tych sum.

Ich wysokość określana jest w procentach, te z kolei uzależnione są od wybranego wcześniej rodzaju działalności. Każdego miesiąca odprowadzamy 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 14%, 15% lub 17% podatku.

Potrzebujesz rzetelnej obsługi?

Szukasz biura rachunkowego?

Zadzwoń - Lędziny tel. 516-073-933Zadzwoń - Tychy tel. 516-450-747

Zasady ogólne

Tu danina dotyczy dochodu, obliczonego na podstawie wpisów w Księdze przychodów i rozchodów (KPiR), czyli kompletnej ewidencji wszelkiej sprzedaży, oraz każdego zakupu. Można też skorzystać z dobrodziejstwa pełnej księgowości, chociaż nie jest ona wymagana do czasu, kiedy firma nie osiągnie określonego ustawą pułapu przychodów netto. W roku 2022 jest to kwota 9 188 200 zł, liczona po kursie Euro z 1 października 2021 r.

Podatek liniowy

Wybierając liniowy podatek dochodowy, płaci się go w wysokości 19% bez możliwości skorzystania z ulg oraz kwoty wolnej od podatku. Co wybrać? Sprawę naprawdę warto skonsultować z doświadczonym księgowym bądź księgową.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kolejna instytucja zainteresowana wpływami do kasy. Trzeba pamiętać, że przedsiębiorca występuje jednocześnie jako płatnik, czyli osoba wpłacająca składki (za siebie samego i swoich pracowników) oraz jako ubezpieczony.

Do ZUS-u składamy jeden z dwóch podstawowych dokumentów:

 • ZZA – rejestracja tylko do składki zdrowotnej:
  • W przypadku „ulgi na start”;
  • W przypadku jednoczesnego zatrudnienia na umowę o pracę z wynagrodzeniem powyżej minimalnej pensji krajowej.
 • ZUA – rejestracja do wszystkich składek:
  • W pozostałych sytuacjach (w tym również rejestracja do „małego ZUS-u”).

Dobra informacja jest taka, że powyższe formularze można złożyć razem ze wspomnianym już wcześniej CEIDG

Mężczyzna trzyma różne dokumenty i próbuje założyć działalność gospodarczą

Coś dla miłośników VAT

W formularzu CEIDG informujemy Urząd Skarbowy o zamiarze wstąpienia do grona czynnych podatników VAT, o ile mamy takie życzenie. Znowu powstaje pytanie, czy jest to dobre rozwiązanie dla początkującego przedsiębiorcy i ponownie z pomocą przyjść może biuro rachunkowe.

W CEIDG należy wskazać, kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy, dlatego wcześniej dobrze jest nawiązać współpracę z renomowanym biurem Taka decyzja niesie ze sobą jeszcze jedną korzyść. Wszystkie formalności w imieniu klienta załatwi biuro rachunkowe. Nam pozostanie już tylko zarabiać pieniądze.

Własna działalność Gospodarcza - pomożemy, Doradzimy

Zadzwoń - Lędziny tel. 516-073-933Zadzwoń - Tychy tel. 516-450-747
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.