Pełna księgowość – kto musi prowadzić księgi handlowe?

Pełna księgowość w biurze rachunkowym Hando

Niezwykle istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej jest poprawnie prowadzona księgowość. Wybór rodzaju opodatkowania, a co za tym idzie metod rachunkowych, w wielu aspektach leży w gestii przedsiębiorcy.

Są jednak sytuacje, w których wybór narzucony jest odgórnie. Kogo w takim razie obowiązuje pełna księgowość?

Czym jest pełna księgowość?

Temat “rzeka”. O tym, jak bardzo jest to dziedzina skomplikowana, niech świadczy fakt, iż opisano ją w tysiącach publikacji, a końca nie widać.

Prawo pozwala co prawda przedsiębiorcy zajmować się samodzielnym prowadzeniem tego typu rozliczeń, jednak życie pokazuje, iż konieczna jest ingerencja fachowca. Dlaczego?

Każdy, kto widział choćby bilans, doskonale wie, z ilu elementów składa się ogólny obraz funkcjonowania firmy. Wszystkie operacje zapisywane są na poszczególnych pozycjach planu kont, który oprócz księgi głównej (konta syntetyczne) składa się jeszcze z kont pomocniczych (analitycznych). Pewnie miałeś okazję słyszeć choćby o części z nich…

Księgowa biura Hando pracuje przy komputerze nad dokumentami klienta, dla którego prowadzi pełną księgowość

Dla porządku wymieńmy:

 • Zespół 0 – majątek trwały
 • Zespół 1 – środki pieniężne
 • Zespół 2 – rozrachunki i roszczenia
 • Zespół 3 – ewidencja zapasów i materiałów
 • Zespół 4 – koszty według rodzajów
 • Zespół 5 – koszty
 • Zespół 6 – rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Zespół 7 – przychody i koszty ich osiągnięcia
 • Zespół 8 – fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Czy wiesz z czym wiąże się każdy z tych elementów? Co należy tam księgować? Śmiemy przypuszczać, że nie do końca… Tym bardziej uważamy, że każda firma będąca na pełnych księgach powinna oddać swoją księgowość w ręce profesjonalnego biura rachunkowego.

Sprawdź naszą ofertę dla firm.
Zapraszam do współpracy.

Aleksandra Jonik właścicielka biura rachunkowego Hando
Aleksandra Jonik właścicielka biura rachunkowego Hando

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Po pierwsze – spółki prawa handlowego. Tym mianem określa się podmioty gospodarcze, których działalność reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Są to:

Spółki kapitałowe:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • akcyjne

Spółki osobowe:

 • jawne
 • partnerskie
 • komandytowe
 • komandytowo-akcyjne

Pełna księgowość jest w tych przypadkach wręcz niezbędna z uwagi na nieco inną strukturę prawną oraz własnościową. Innymi słowy wymienione spółki stanowią osobne podmioty prawne, które mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać itd.

Istotną różnicą jest także odpowiedzialność majątkowa i to często motywuje przedsiębiorców do zawiązywania spółek prawnych.

Pełna księgowość może obowiązywać także osoby fizyczne. Pełne księgi rachunkowe należy prowadzić, kiedy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły równowartość 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Obowiązuje kurs średni ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

 

Czy warto prowadzić pełną księgowość?

To pytanie czasem zadają nam osoby, które nie podlegają pod obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg. Czy mimo to warto to robić? Poprawnie prowadzone przez specjalistów księgi handlowe przynoszą szereg korzyści przedsiębiorcy, który jest faktycznie zainteresowany stanem swojej firmy. Właścicielowi firmy dużo łatwiej jest wywnioskować, dlaczego jego wyniki finansowe wyglądają tak, a nie inaczej.

Warto jednak pamiętać, że prowadzenie pełnej księgowości jest bardziej czasochłonne, wymaga większego nakładu pracy i formalności, a co za tym idzie – jest droższe. W przypadku mniejszych firm osób fizycznych, często lepszym rozwiązaniem będzie księgowość uproszczona.

Rozwijaj firmę, księgowość zostaw nam!

Pełna księgowość jest dla Ciebie obowiązkiem? Oddaj to zadanie w ręce profesjonalistów!

W biurze rachunkowym Hando zajmiemy się wszystkimi sprawami urzędowymi i rozliczeniowymi. Ty w tym czasie możesz się w pełni skupić na swojej firmie.

Zadzwoń - biuro w LędzinachZadzwoń - biuro w Tychach

Sprawdź ofertę na pozostałe usługi świadczone przez biuro rachunkowe Hando.