+48 516-073-933

kontakt@biuro-hando.pl

Ceny usług księgowych uzależnione są od ilości dokumentów, specyfiki działalności oraz formy opodatkowania. Oferta Biura może być modyfikowana i dopasowywana pod konkretnego przedsiębiorcę, tak aby uzyskać optymalny efekt współpracy.

 

KSIĘGOWOŚĆ:

 • Powadzenie ewidencji księgowej – podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodu (ryczałt, karta podatkowa)
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Kontrola dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i formalnym
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, VAT, JPK)
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji do urzędów skarbowych

KADRY I PŁACE:

 

 • Outsorcing kadrowo płacowy
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń
 • Naliczanie zasiłków
 • Sporządzanie miesięcznych raportów ZUS dla pracowników i płatników
 • Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników
 • Elektroniczna wysyłka deklaracji do urzędów skarbowych i ZUS
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach

POZOSTAŁE USŁUGI:

 • Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Rozliczenia roczne